JORDMÅNAD

Idag har jag avslutat ett konstprojekt som jag har varit rejält upptagen av på sistone. Jordmånad var titeln. Riktigt gött faktiskt. Interaktivt och knaggligt och kunskapsintensivt. Samarbeten åt tusen håll. Och jag fick fantastisk hjälp av Kicki Rydemalm genom hela resan.

Projektet handlade om människans framtid med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv. Hur kommer våra framtida världar och livsmiljöer att se ut? Hur tar de form? Vad är viktigt i dem?

Jordmånad lät vi framtiden inta formen av ett leklystet hus, som byggdes upp under utställningens gång. Byggprocessen var ett slags kreativ stafett: Under varje vecka byggdes byggnaden på, justerades, kompletterades och kommenterades.

Bidragen lämnades av både amatörer och proffs. Till proffsen hörde t.ex. arkitekter, byggare, designers, snickare och konstnärer. Men yrkesfolket rådde alltså inte ensamma. Jordmånad utgick från tanken på demokratisk arkitektur, där alla kan bidra efter sina egna förutsättningar och intressen. Påhitt och struktur, poesi och ordning.

Tillsammans med huset presenterades också inspirationsmaterial, bl.a. från den alternativa och utforskande byggrörelsen – jordskepp, tiny houses, hus på hjul, återbrukshus, timmerhus, halmhus m.m.

Dessutom gav vi ett seminarieprogram om ekologi, byggande, stadsplanering, hushållning, cirkulär ekonomi och annat.

Mer om projektet kan skådas på YouTube-kanalen Jordmånad 2015!