Samlare

Bölls “Doktor Murkes samlade tystnad” tillhör efterkrigstidens minor classics inom världslitteraturen. Den är en blytung kommentar till det Västtyskland som tog form efter andra världskriget.

Murke har ett rejält underkvalificerat uppdrag på en strängt byråkratisk radiostation: Han redigerar pretentiösa radioröster. Men rösterna är blott röster, helt utan annat innehåll än uppblåst dravel, och Murke börjar för egen del att i stället samla på klipp av tystnad.

Men hur är det egentligen: Kan man samla på tystnad?

Konstverket nedan heter 400 nyanser av brunt, och är utfört av Michael Johansson. Omoderna bänkar, fanérade slitna byråar, nattduksbord, sängar, hyllor, soffbord. Allt är daterat.

Kanske ekar tingen som minnen inom dig? Och du samlar, staplar, packar in, justerar och organiserar dina ting och dina minnen tills själva organisationen är viktigare än det organiserade. När samlaren gör kuber, skapas nya mönster, nya associationer, nya ordningar, men inte bättre reda?

Visst kan man tänka sig att Michael Johansson samlar på ting. Men i mina ögon är detta inte hela sanningen. Han samlar också på täthet, befrielse från glapp och mellanrum. Och tankarna går till Böll. Doktor Murke samlar på tystnad, Johansson samlar på täthet. Det är inte konstigare än att samla på doftlöshet. Känner du förresten nån som samlar på nåt smaklöst?

***

Den som ger sig ut i en vild urskog av svensk samtidskonst måste utrusta sig med vaksamhet. Speja. Det gäller bl.a. att vara observant på alla dessa samlare. Sök och du finner. Leta efter repetitioner, serier, assonanser, variationer, upprepningar, rytmer, allusioner, citat. Allt detta är verk av samlare. Och snart framträder samlarnas kartor, fiktiva men sanna och outsinliga källor som varken leder hem eller bort, utan mot djupa, fuktiga fickor i gråberg.