Möblernas idéer

Under 60-talet närmade sig inredningsdesignen ungdomskulturen och den populära masskulturen. Element från popmusik, reklam, film, serietidningar och annat införlivades i designobjekt. Ingo Maurers bordslampa Bulb lär vara inspirerad av tecknade serier.

I seriernas värld förknippas glödlampor (över figurernas huvuden) med idéer, och Maurers objekt är väl just en lysande idé?

Den som skrapar på tingens ytor märker snart att de består av mer än färg och form. De innehåller nämligen – precis som Bulb – idéer. Här presenterar jag några av de idéer som har påverkat (möbel)designen under de sista hundra åren.

Tankarna gäller demokrati, ekologi, genus, naturvetenskap och kommunikation.

Läs Möblernas idéer